top of page

 ולביואתיקה ‎הקונגרס העולמי ה-24 למשפט רפואי

2-5 בספטמבר 2018, דן תל אביב

Israeli_Ministry_of_Health_logo.png

סדנא בנושא יפוי כח רפואי לאחיות מוסמכות 

לזכרו של מר ראובן אורן

 

 

סדנת להכשרת אחיות מוסמכות לעריכת יפוי כח רפואי מתמשך  תתקיים לראשונה בארץ עבור באי הקונגרס. למשתתפים תוענק תעודה מטעם הארגון העולמי למשפט רפואי.

 

 

הסדנא תתקיים בשפה העברית ביום ראשון, 2.9.2018 בין השעות 10:00-15:00 במלון דן תל אביב (כולל כיבוד וארוחת צהריים).

 

 

ההשתתפות היא ללא עלות ל-25 האחיות המוסמכות הראשונות שיירשמו לקונגרס ברישום מלא.

 

מדריכי הסדנא:

גב' עדי ליברטי, RN, LLM, החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב

עו"ד ד"ר מיטל סגל-רייך, ממונה ארצית - ייצוג זקנים וכשרות משפטית, הנהלת הסיוע המשפטי, משרד המשפטים

עו"ד ד"ר אורן אסמן, החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב

הרשמה

הרשמה (בחינם) לאחיות מוסמכות שנרשמו רישום מלא לקונגרס  או הרשמה (במחיר 110 דולר) לאחיות מוסמכות שלא נרשמו לקונגרס רישום מלא ועל בסיס מקום פנוי באמצעות הטופס המקוון.

כנס משפט רפואי, אתיקה רפואית ורפואה משפטית

2-5 ספטמבר 2018, מלון דן, תל אביב www.wcml2018.com 

המיזם לביואתיקה ולמשפט, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.   www.bioethics.center 

הקונגרס השנתי של הארגון העולמי למשפט רפואי
  www.thewaml.com

bottom of page