top of page

 ולביואתיקה ‎הקונגרס העולמי ה-24 למשפט רפואי

2-5 בספטמבר 2018, דן תל אביב

Israeli_Ministry_of_Health_logo.png

תחרות כתיבה והצגה אקדמית בתחומי ביואתיקה ומשפט רפואי

תחרות חוקרים צעירים

מבין העבודות שיוגשו לשיפוט על ידי הוועדה המדעית של הקונגרס (הרצאות או פוסטרים) ייבחרו (לפחות) הרצאה אחת ופוסטר אחד, שיוגשו על ידי מי שגילו/ה מתחת ל 36 שנים, כעבודות מצטיינות. כדי להשתתף בתחרות  יש להגיש גם סיכום של עד 3 עמודים (כולל מקורות) עד ל 1.6.2018.  

המצטיינים יקבלו תעודת הצטיינות, שנת חברות בארגון העולמי למשפט רפואי (בשווי 150 דולר) והרשמה חינם לאחד משני הקונגרסים העולמיים הבאים (בשווי ממוצע של 500 דולר).

פרס דיוויס למאמרים מצטיינים

מאמרים אודות היבטים אתיים ו/או משפטיים של בריאות הציבור, זקנה וגרונטולוגיה או הזכות לבריאות שיוגשו עד לתאריך 1.8 יהיו מועמדים לפרס דייויס. הוועדה המדעית תבחר שלושה מאמרים מצטיינים. הפרסים הם כספיים: מקום ראשון 1500 דולר, מקום שני 1000 דולר, מקום שלישי 750 דולר. יש להגיש מאמר מקורי שטרם פורסם. הזוכים יציגו הרצאה במושב קבלת הפרס.  

 

מאמרים מלאים לתחרות המאמרים (פרס דייויס) יש להגיש עד 1.8.2018 לכתובת asman@post.tau.ac.il

התקצירים/סיכומים יפורסמו בחוברת מיוחדת של כתב העת Medicine and Law

Medicine and Law יעודד את משתתפי התחרות להגיש לשיפוט גם את המאמרים המלאים.

 

פרטים נוספים כאן וכן ניתן לפנות אל: 

ד"ר (משפטים) אורן אסמן, יו"ר הועדה המדעית,asman@tauex.tau.ac.il  

           

כנס משפט רפואי, אתיקה רפואית ורפואה משפטית

2-5 ספטמבר 2018, מלון דן, תל אביב www.wcml2018.com 

המיזם לביואתיקה ולמשפט, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.   www.bioethics.center 

הקונגרס השנתי של הארגון העולמי למשפט רפואי
  www.thewaml.com

bottom of page