top of page

 ולביואתיקה ‎הקונגרס העולמי ה-24 למשפט רפואי

2-5 בספטמבר 2018, דן תל אביב

Israeli_Ministry_of_Health_logo.png

כללי

הקונגרס הבינלאומי יתקיים בחודש ספטמבר הקרוב בהשתתפותם של אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מכל כנפות תבל. הקונגרס יעסוק בנושאים מרכזיים הקשורים לאתיקה ומשפט רפואי ויכלול הרצאות של דמויות מפתח מובילות בעולם, ערב קולנוע בסינמטק ובו הקרנת בכורה של סדרה הוליווידית בשם Coronoer  בנוכחות הבמאי, הדמות המרכזית של הסדרה, פרופ' תומס נוגושי, שאף יזכה במדליית הוקרה במהלך ערב זה, קבלת פנים חגיגית ובעקבותיה מושב חגיגי לציין את השקת פעילות המיזם לביואתיקה ולמשפט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב שיתמקד ברפואה הומאניטרית בישראל ע"ר המשבר בסוריה והטיפול בפצועים משם. 

במסגרת הכנס יוענקו פרסים ומלגות לעבודות מחקר מצטיינות שיוגשו לשיפוט הוועדה המדעית וועדות הפרס. יושם דגש הן על עידודם של סטודנטים, חוקרים ואנשי מקצוע צעירים והן על עידוד של מצויינות אקדמית מצד חוקרים ואנשי מקצוע ותיקים. בתכנית המדעית ישולבו הרצאות מליאה מוזמנות של דמויות מפתח בתחומי העיסוק של הכנס. תקצירי ההצגות שיתקבלו יפורסמו בגליון מיוחד של כתב העת הבינלאומי medicine and law. ניתן יהיה להגיש עבודות מצטיינות לשיפוט לצורך אפשרות פרסומן כמאמר בכתב העת.

הנושאים המרכזיים מתמקדים בהיבטים אתיים ומשפטיים של: רפואה משפטית, בריאות נפש, רפואה הומניטרית, מקצועות הבריאות, בריאות הציבור, זקנה וגרונטולוגיה, הזכות לבריאות.

הקליקו לפירוט לגבי הנושאים

הגשת תקצירים הסתיימה!

תכנית: 

יום א   2.9           הרצאות מליאה וקבלת פנים (18:30).

ב-ד  3-5.9           מושבים והרצאות הקונגרס.

יום ג   4.9            אירוע סינמטק (17:15 הקרנת בכורה coronoer והענקת מדליה לפרופ' נוגושי, 19:00 קבלת פנים חגיגית 20:00 מושב

                           מיוחד להשקת המיזם לביואתיקה ולמשפט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב)

יום ד  5.9             מושב סיכום והענקת פרסים לעבודות המצטיינות

יום ה  6.9            יום סיור במסלולים מגוונים בארץ

מקום האירועים

הקונגרס ייערך במלון דן תל אביב. מומלץ לשריין חדרים בהקדם.

אירוע הקולנוע יתקיים בסינמטק תל אביב.

הרשמה לישראלים במחיר מיוחד ומסובסד. 

ההרשמה המלאה (במחיר מסובסד של 300 דולר בלבד) כוללת:

 √  ערב פתיחה: קוקטייל קבלת פנים ומושב הרצאות מליאה (יום א)

√  מושבי התכנית המדעית (ימים ב-ד)

 √ ארוחת צהריים (ימים ב-ד)

 √ הפסקות קפה (ימים ב-ד)

 √ אירוע בסינמטק תל אביב, כולל הקרנת פרימיירה, פאנלים, קוקטייל חגיגי ואירוע השקה למיזם ביואתיקה ומשפט (יום ג)

 √ יום סיור בארץ (מוגבל ל 100 הנרשמים הראשונים מישראל)   (יום ה) 

הקונגרס השנתי של הארגון העולמי למשפט רפואי
  www.thewaml.com

המיזם לביואתיקה ולמשפט, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.   www.bioethics.center 

כנס משפט רפואי, אתיקה רפואית ורפואה משפטית

2-5 ספטמבר 2018, מלון דן, תל אביב www.wcml2018.com 

bottom of page