top of page

 ולביואתיקה ‎הקונגרס העולמי ה-24 למשפט רפואי

2-5 בספטמבר 2018, דן תל אביב

כללי

הקונגרס הבינלאומי יתקיים בחודש ספטמבר הקרוב בהשתתפות אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מרחבי העולם, יכלול הרצאות מוזמנות של דמויות מפתח בתחומי הביואתיקה, המשפט והקולנוע ואף יכלול ערב קולנוע בסינמטק ובו הקרנת בכורה של סדרה הוליווידית בשם Coronoer  בנוכחות הבמאי, הדמות המרכזית של הסדרה, פרופ' תומס נוגושי, לשעבר הרופא המשפטי הראשי של לוס אנג'לס, קבלת פנים חגיגית, וכן מושב קולנוע חגיגי לציין את השקת פעילות המיזם לביואתיקה ולמשפט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

במסגרת הכנס יוענקו פרסים ומלגות לעבודות מחקר מצטיינות. יושם דגש הן על עידודם מצויינות אקדמית מצד חוקרים ואנשי מקצוע ותיקים וצעירים כאחד. תקצירי ההצגות שיתקבלו יפורסמו בגליון מיוחד של כתב העת הבינלאומי medicine and law. 

הנושאים המרכזיים מתמקדים בהיבטים אתיים ומשפטיים של: רפואה משפטית, בריאות נפש, רפואה הומניטרית, מקצועות הבריאות, בריאות הציבור, זקנה וגרונטולוגיה, הזכות לבריאות.

הקליקו לפירוט לגבי הנושאים

הגשת תקצירים

ניתן להגיש תקצירים עד לתאריך 15.5.2018.

תכנית ראשונית (חלק מהאירועים מוגבלים בהיקף המשתתפים): 

יום א 2.9   10:00-15:00  סדנת יפוי כח רפואי מתמשך לאחיות מוסמכות (ע"ב מקום)

יום א 2.9   18:30-21:30  קבלת פנים, הרצאות מוזמנות ומופע אומנותי. 

יום ב 3.9   09:00-18:30  מושבים והרצאות הקונגרס.

יום ב 3.9   19:00-20:00   מושב אסיפה כללית של הארגון העולמי למשפט רפואי

יום ג 4.9   08:30-15:30  מושבים והרצאות הקונגרס.

יום ג 4.9   17:00-21:15  אירוע סינמטק תל אביב (17:00 אולם 3, הקרנת בכורה של הסדרה coronoer ופאנל בנושאי רפואה משפטית ואתיקה וכן הענקת מדליה לפרופ'  תומס נוגושי, הרופא המשפטי לשעבר של לוס אנג'לס, 18:30 קבלת פנים חגיגית בלובי של הסינמטק 19:30 מושב להשקת המיזם לביואתיקה ולמשפט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב כולל הרצאות מוזמנות באולם 3)

יום ד 5.9   09:00-16:00 מושבים והרצאות הקונגרס.

יום ד 5.9   16:15-18:00  מושב סיכום והענקת פרסים לעבודות המצטיינות

יום ה 6.9   07:00-18:00  יום סיור במסלולים מגוונים בארץ (ע"ב מקום)

מקום האירועים

הקונגרס ייערך במלון דן תל אביב. מומלץ לשריין חדרים בהקדם.

אירוע הקולנוע יתקיים בסינמטק תל אביב.

הרשמה לישראלים במחיר מיוחד ומסובסד ש  עד 15.5.2018 

ההרשמה המלאה (במחיר מסובסד של 300 דולר בלבד) כוללת:

 √  ערב פתיחה: קוקטייל קבלת פנים ומושב הרצאות מליאה (יום א)

√  מושבי התכנית המדעית (ימים ב-ד)

 √ ארוחת צהריים (ימים ב-ד)

 √ הפסקות קפה (ימים ב-ד)

 √ אירוע בסינמטק תל אביב, כולל הקרנת פרימיירה, פאנלים, קוקטייל חגיגי ואירוע השקה למיזם ביואתיקה ומשפט (יום ג)

 √ יום סיור בארץ (מוגבל ל 100 הנרשמים הראשונים מישראל)   (יום ה) 

הקונגרס השנתי של הארגון העולמי למשפט רפואי
  www.thewaml.com

המיזם לביואתיקה ולמשפט, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.   www.bioethics.center 

כנס משפט רפואי, אתיקה רפואית ורפואה משפטית

2-5 ספטמבר 2018, מלון דן, תל אביב www.wcml2018.com 

bottom of page